info@carsrental.ee

Renditingimused

Auto kasutamine

RENTNIKUL EI OLE LUBATUD

* Loovutada sõiduki juhtimisõigust teistele isikutele, ilma rendileandja vastava märketa rendilepingus. Rendileandja ees jääb ka pärast teiste rentnike märkimist rendilepingule vastutavaks rentnik.

* Kasutada rendisõidukit seadusevastastel eesmärkidel, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, õppesõiduks, tasuliste teenuste osutamiseks, treeninguks jne. Keelatud on sõiduki kasutamine väljaspool selleks ettenähtud teid.

* Vedada inimesi ja kaupa rohkem, kui on sellele autole valmistajatehase poolt lubatud, samuti ei ole lubatud vedada loomi ja haagiseid.

* Rendisõidukis on keelatud suitsetada. Selle keelu eiramise korral Rentniku poolt on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Rentnikult 200€.

* Väljuda sõidukiga Eesti Vabariigi piirest, kui tal puudub Rendileandja kirjalik nõusolek.

* Kõrvaldada sõiduki rikkeid või kahjustusi tema enda poolt valitud teenuseandja juures ilma Rendileandja eelneva nõusolekuta. Rendifirmaga kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendileandja kohustatud Rentnikule hüvitama.

TASUTA AUTOABI

Carsrental rendiautodele kehtib üle Euroopa tasuta autoabi. Võimaliku tehnilise rikke korral palume rentnikul rendiauto viia lähimasse vastava automargi esindusse, kus kõrvaldatakse rike esimesel võimalusel.

KUI JUHTUS TEHNILINE RIKE

Sõiduki tehnilise rikke korral ei kuulu rendifirma poolt kandmisele reisi katkemise kulud (hotellide broneeringud, reisi jätkamise / koju tagasi tuleku kulud jne). Kui tehniline rike ei ole kliendi hooletusest põhjustatud, siis auto koju tagasi toomise kulud jäävad rendifirma kanda. Kindlasti soovitame teha reisikindlustuse, kus sees ka reisi katkemise kaitse, sellisel juhul korvab reisi võimaliku katkemise kulud juba kindlustusandja.

ASENDUSSÕIDUK

Auto tehnilise rikke korral antakse rendifirma poolt asendusauto. Rendifirma ei garanteeri, et asendussõiduk on samast autoklassist mis esialgne rendiauto. Rentniku enda süül tekkinud tehnilise rikke korral ei ole rendifirmal kohustust anda tasuta asendusautot.

RENDIAUTO VASTUVÕTMINE

Auto antakse rentnikule täis kütusepaagiga, puhtana ning tehniliselt korras.

Enne auto üleandmist rentnikule tehakse rendilepingus vajadusel märked, kui rendiautol on puuduseid või kahjustusi. Auto üleandmisel märgitakse rendilepingusse vastavad märked, kus on kirjas kõik olemasolevad auto vigastused/puudused.

Rendilepingu allkirjastamisega nõustub rentnik lepingus toodud auto seisukorraga.

Auto tagastamisel peab kütusepaak olema täis.

Auto tagastamisel peab auto salong olema puhas, kuid auto välipesu ning kuivpuhastus (tolmuimejaga) kuulub rendihinna sisse.

Kui sõiduk vajab keemilist pesu (nt loomade transpordil), siis selle eest tuleb rentnikul tasuda 100€.

KUI JUHTUS LIIKLUSÕNNETUS VÕI AUTO VAJAB REMONTI

Õnnetuse või probleemi korral kontakteeruge rendidokumentides kirjeldatud numbril. Õnnetusjuhtumi korral tuleb alati täita blankett “Teade liiklusõnnetusest”, kuhu tuleb märkida juhtumi kõik asjaolud. Kui asjaolud on ebaselged või protseduurid tundmatud, tuleb alati teavitada politseid.

AUTORENDI PERIOODI PIKENDAMINE

Rendiperioodi pikendamine on võimalik, kui antud rendiautol ei ole järgmiseid broneeringuid. Lisandunud rendipäevade eest tasutakse vastavalt hinnakirjale ja saadetakse kliendile selle kohta lisa arve.

TAGASTAMINE JA HILINEMINE

Rendiauto tuleb tagastada rendilepingus ette nähtud kuupäeval ja kellaajal. Hilinemise korral kehtib lisatasu 20% tunnis kehtiva auto päevahinnast. Hilinemise korral üle 5 tunni on lisatasuks ühe rendipäeva hind. Kui ei ole võimalik autot kokkulepitud ajal tagastada, palume informeerida rendifirmat hilinemisest.

RENDIAUTO TANKIMINE

Rendiauto antakse rentijale üle täis paagiga. Jälgige rendiautosse tangitava kütuse marki. Ärge tankige Teile tundmatus tanklas. Auto palume tagastada samuti täis paagiga. Kui rentnikul ei ole võimalik tankida vahetult enne rendiauto tagastamist, kohustub rentnik hüvitama rendifirmale iga puuduoleva kütuseliitri eest 1,5 kordse tasu vastavalt tagastamise päeval Statoili kütusetankla kehtivale kütuse hinnale. Antud summa võetakse rentniku krediitkaardi deposiidi summast maha või saab ka tasuda kohapeal.

LISAVARUSTUS

Lisaks on võimalik rentida järgmist lisavarustust:

* GPS TomTom/Garmin hind – 1 päev 3,00€
* Turvahäll 0-18kg – 1 päev 3,00€
* Turvatool 15-36kg – 1 päev 3,00€
* Istmekõrgendus – 1 päev 2,00€
* Väikebussi katuseraamid – 1 päev 7,00€
* Katuseboks 650L + raamid – 1 päev 10,00€