info@carsrental.ee

Renditingimused

Trahvid

* Rentnik vastutab täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

* Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

* Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik vaidlematult tasuma rendile andjale sõiduki täisväärtuse ja hüvitama Rendifirmale tekkinud kahjud.

* Sõiduki tagastamisel ilma tankimata tasuma 1,5 kordset tasu iga täispaagist puuduva liitri eest, vastavalt tagastamise päeval Statoili kütusetankla kehtivale kütuse hinnale.

* Sõiduki välipesu ja salongi kuivpuhastus kuulub rendihinna sisse. Kui sõiduk vajab tagastamisel keemilist puhastust, siis tuleb selle eest tasuda 100€.

* Hüvitama Rendileandja sõidukile või selle seadmetele rendiajal tekitatud kahjustused, millised ei kuulu hüvitamisele kindlustusfirma poolt.

* Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide või purunenud rehvi / velje eest tuleb tasuda trahvi 200€ ulatuses. Remondi teostamise koha ja ulatuse määrab Rendileandja.

* Rendisõidukis on keelatud suitsetada. Selle keelu eiramise korral Rentniku poolt on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Rentnikult 200€.